Bli medlem

Medlemsavgifter mm

Om Du/Ni vill bli medlem i föreningen, så följ länken nedan och gör din anmälan där. Medlemskap är obligatoriskt för deltagande i kurser om inget annat anges.

Tack!

Anmälan medlemskap

Följande gäller medlemskap i DGH:

Barn/ungdom (upp till 18 år) 100 kr per kalenderår
Vuxen 200 kr per kalenderår
Familj (minst 3 pers skrivna på samma adress) 450 kr per kalenderår

Löser man medlemskap i november så gäller det även näst kommande år.

Som medlem i DGH har du följande förmåner:
- tillgång till egen träningstid i samband med ledarledda kurser.
- tillgång till information regelbundet.
- rösträtt på medlemsmöte samt årsmöte.
- medverka på fest och danskvällar som arrangeras av DGH.
- söka licens för att representera DGH på tävlingar.
- möjlighet att delta i utbildninar som arrangeras av DSF.

Är du under 18 år? Då deltar du i våra kurser utan kostnad, det enda som krävs är ett medlemskap ( f.n 100:- per kalenderår)


Ny medlem ska ha erlagt medlemsavgift inom 30 dagar.

Medlemskapet skall bli godkänt av styrelsen innan det gäller .

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.