top of page

Värdegrund

Glädje - Motion - Gemenskap

Dans är en fysisk aktivitet vi ska ha roligt, må bra och utvecklas både fysiskt och psykiskt.

I vår förening består dans av:

  • träning

  • tävling

  • uppvisning

  • social samvaro.

Vår verksamhetsidé innebär att bedriva dansverksamhet i många olika former så att den utvecklar människor positivt både fysiskt och psykiskt samt socialt och kulturellt.

 

Vi vill därmed utforma vår idrott så att:

  • Den i alla led ständigt utvecklas och förbättras i form och innehåll.

  • Alla som vill oavsett ras, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar får vara med i vår idrottsverksamhet.

  • Den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar.

  • De som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet.

  • Den ger alla som deltar en kamratlig, social och trygg gemenskap.

bottom of page