Årsmöteshandlingar
Här kommer du att finna alla Dansklubbens Årsmöteshandlingar 
 

Årsmötets föredragslista

Verksamhetsplanering år 2022

Valberedningens förslag

Verksamhetsberättelse för år 2021

Resultat & Balansräkning

Budgetförslag

Revisionsberättelse