top of page

Årsmöteshandlingar
Här kommer du att finna alla Dansklubbens Årsmöteshandlingar 
 

Årsmötets föredragslista

Valberedningens förslag

Verksamhetsplanering år 2022

Verksamhetsberättelse för år 2021

Resultat & Balansräkning

Budgetförslag

Revisionsberättelse

bottom of page