Alkohol - Drogpolicy

Alkohol och Drogpolicy i Dansklubben Glada Hudik
Dansklubben Glada Hudik ställer sig bakom samhällets och idrottsrörelsens mål att minska
alkoholkonsumtionen och drogmissbruket, framförallt senarelägga ungdomars alkoholdebut.
Som en av hälsinglands idrottsföreningar har vi ett medansvar när det gäller
idrottsungdomars alkoholvanor och utsatthet för droger.
Genom idrottens ordinarie verksamhet lär sig barn och ungdomar att värna om sin kropp. I
föreningen blir de också delaktiga i en positiv gemenskap, som i sig fungerar förebyggande.
Kontakten med positiva förebilder i form av ledare, och äldre aktiva utgör ytterligare en
positiv faktor. Det är i denna vardagsverksamhet idrottsrörelsen ger sitt viktigaste bidrag till
kampen mot alkoholens och drogernas skadeverkningar. Utgångspunkten måste vara att
idrotten ska utgöra en trygg miljö också ur alkohol – och drogsynpunkt.
Föräldrar ska med förtroende kunna låta sina barn delta i föreningslivet. Detta ställer också
krav på idrottens ledare, som i sin samvaro med barn och ungdomar måste vara medvetna
om sin roll som vuxna förebilder.
Idrottens alkoholpolicy innebär b.la: ( Källa Sisu idrottsutbildarna)
att inga alkoholdrycker* ska förekomma bland vare sig ledare eller aktiva i samband med
idrottsverksamhet för barn och ungdomar- t ex under träningsläger och tävlingar eller resor
till och från dessa
att i samband med idrottsevenemang undvika försäljning av alkoholdrycker till allmänheten.
I de fall utskänkning förekommer i samband med större arrangemang av evenemangkaraktär
har arrangerande förbund/förening ett särskilt stort ansvar för att ordningskravet beaktas
att uppmärksamma gällande lagstiftning avseende marknadsföring av alkohol,
att i sponsorsammanhang avstå från sådana åtaganden som kan uppmuntra eller på annat
sätt leda till ökad alkoholkonsumtion,
*Alkoholdrycker =spritdrycker,vin,starköl (dryck starkare än lättöl)

Dansklubben Glada Hudiks styrelse har antagit ovanstående alkohol-och drogpolicy utifrån
SISU:s grunddokument . Styrelsen har ansvar att årligen gå igenom dessa riktlinjer inför
årsmötet.

Hudiksvall den 1/1 2011
Styrelsen Dansklubben Glada Hudik

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.