Regler för Licensansökan för tävlande.


Att förnya sin licens:

Förnyelse av tävlingslicens för det kommande året söks alltid 15 december.
För att den ska sökas ska medlemsavgiften för kommande år vara inbetald och registrerad hos DGH 15 december.

Om inte medlemsavgiften är betald söks ingen licens. 
 Du kommer inte att anmälas till någon tävling,även om du själv gjort en anmälan via Swingweb.


Ny licens.

Om du vill börja tävla senare under året söks din licens då,om medlemsavgiften är betald.
Det brukar ta mellan 1-2 veckor .Sedan är det bara att börja tävla.


Vad kostar det?

Licenser kostar 300:- för hög licens respektive 50:- för låg licens.
(hög = nationell klass, låg = R-klass)

Licens Hög betalas av den tävlande och Licens Låg betalas av föreningen.
Detta regleras vid årets slut i samband med förnyelse av licenser.