Valberedningen

Gudrun Nylén - sammankallande
073-066 41 37
gudrun_nylen@mail.com

Gerd Melin

070-608 83 99
gerd.melin@hotmail.com


Christian W-Johansson
073-800 26 96
christian.widelund@hotmail.se

Information/PR

Kursansvarig/Frågor om anmälningar:
buggkurser@dkgladahudik.se

Tävlingsansvarig:

tavlingsansvarig@gmail.com

Uppvisningsgruppen:

Jenny Mangseth
070-272 72 68
jennymangseth@gmail.com

Hemsidan:

Christian W-Johansson
073-800 26 96
webbdgh@gmail.com

Facebooksidan:

Sara Ring
070-296 12 96
viceordforandedgh@gmail.com

Pressansvarig:

Micael Anderzon
073-805 71 26
ordforandedgh@gmail.com