Information och länkar

Vi använder oss av dans.se när man vill registrera sig för licens och kommande tävlingar.

Har du aldrig använt dans.se eller vill börja tävla, inte vet vilken regelgrupp du tillhör eller vill ha hjälp med andra frågor gällande tävling är du välkommen att vända dig till vår tävlingsansvarig.

Anna Mira Johansson
info@dkgladahudik.se    


Lycka till med tävlandet!

Tävlingslicenser

För att få tävla krävs det att man har en biviljad licens från Svenska Danssportförbundet, DSF.  
Den ansöker du om via dans.se eller via tävlingsansvarig i föreningen.
 
Licensen skall vara registrerad vid anmälan till Tävling. Registrerad, innebär att licensansökan och licensavgift skall ha kommit in till DSF:s kansli. Undantag kan göras om par/trio efter anmälningstidensutgång pga. uppflyttning kommer att tillhöra regelgrupp med krav på högre licens. I sådant fall skall licensansökan och licensavgift ha kommit in till DSF:s senast onsdagen efter uppflyttningstillfället.
 
Dansklubben Glada Hudik betalar Låg licensavgifter för de tävlande under förutsättning att den aktive deltar i minst två sanktionerade tävlingar under året. Om inte så står den tävlande själv för licenskostnaden. 
Detta gäller ej barn/ungdom och R-klasser.

Tävlingskalender etc.

Den aktuella tävlingskalendern finns på dans.se  


 
Svenska Danssportförbundet http://www.danssport.se/
Mittnorrlands Danssportförbund http://www.mndsf.se/